СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
Співробітництво з Національним фондом досліджень України::
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"::
Нормативна база Академії::
Публічна інформація::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
Cooperation within ICGFM and ISAR UNCTAD 
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  5336671
 
 
Співробітництво з Національним фондом досліджень України   
ІНФОРМАЦІЯ -> 


https://nrfu.org.ua/fundraising/

- Facebook ;

- Telegram ;

- Twitter ;

- Youtube ;

ЗВЕРНЕННЯ
Національного фонду досліджень України щодо підтримки
українських досліджень.

У листопаді цього року Фондом було ініційовано фандрейзингову кампанію, спрямовану на залучення позабюджетних коштів на поновлення грантової підтримки проєктів з виконання наукових досліджень і розробок, реалізацію яких через збройну агресію рф не було продовжено та розпочато в 2022 році грантову підтримку проєктів за іншими напрямами у межах нових конкурсів, та ін.

У цей складний час, доки триває війна, а всі сили та ресурси України спрямовані на захист наших територій, не можна забувати про найголовніше завдання, що стоїть перед нами сьогодні і точно стоятиме в найближчі роки, повоєнну відбудову країни, фундаментом якої є наука. Наука виступає основним чинником економічного зростання держави, а тому і запорукою майбутнього.

Наразі Фонд шукає додаткові фінансові можливості для продовження грантової підтримки найбільш затребуваних наукових проєктів, спрямованих на забезпечення конкурентоспроможності, обороноздатності та повоєнного відновлення України. Фонд розробив Стратегію фандрейзингової діяльності на 2022-2024 рр. та звертається до партнерських організацій в Україні та за кордоном, наукових фондів, центрів, грантодавців, бізнесу, міжнародних корпорацій, вчених, університетської спільноти, окремих фізичних осіб з проханням підтримати українську науку й науковців за часів безпрецедентних викликів, спричинених війною в Україні.ЗАТВЕРДЖЕНО
рішенням наукової ради НФДУ, протокол № 19 від «11» серпня 2022 року

СТРАТЕГІЯ
фандрейзингової діяльності Національного фонду досліджень України
на 2022-2024 рр.

Стратегія фандрейзингової діяльності Національного фонду досліджень України на 2022-2024 рр. - це документ, який містить обґрунтування мети, завдань та механізмів залучення позабюджетних коштів включаючи, але не обмежуючись, на поновлення грантової підтримки проектів з виконання наукових досліджень і розробок, реалізацію яких через збройну агресію рф не було продовжено та розпочато в 2022 році, а також на грантову підтримку проектів за іншими напрямами у межах нових конкурсів (далі - Стратегія).

Стратегія розрахована на три роки і передбачає підготовку плану заходів на відповідний календарний рік, який деталізує перелік необхідних для досягнення основної мети заходів із залучення позабюджетних коштів (благодійної допомоги - пожертви) на поновлення грантової підтримки проектів з виконання наукових досліджень і розробок, а також на грантову підтримку за іншими напрямами за результатами нових конкурсів.

Залучення позабюджетних коштів дасть можливість Національному фонду досліджень України (далі - Фонд), в першу чергу, поновити фінансування найбільш затребуваних у цей час наукових досліджень і розробок, а також, але не виключно, надати грантову підтримку проектам за результатами нових конкурсів, що у свою чергу, сприятиме підвищенню ефективності функціонування національної економіки в воєнний та повоєнний часи, гармонійному переходу на економіку знань, збереженню наукового потенціалу України на майбутнє.

Фонд є державною бюджетною установою, утвореною відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» з метою стимулювання фундаментальних та прикладних наукових досліджень, розвитку національного дослідницького простору та його інтеграції до світового дослідницького простору, розбудови дослідницької інфраструктури в Україні та її інтеграції до світової дослідницької інфраструктури тощо.

Місія Фонду - ми інвестуємо в дослідників та їхні ідеї, які є цінними для України і світу.

Пріоритетними цінностями та основними принципами фандрейзингових ініціатив Фонду є:

- незалежність - Фонд забезпечує незалежність і об’єктивність наукової і науково-технічної експертизи проектів з виконання наукових досліджень і розробок, які подаються на оголошені Фондом конкурси;

- відповідальність - Фонд є надійним партнером учених, який завжди виконує свої завдання коректно й етично;

- справедливість - рішення Фонду є обґрунтованими та колегіальними, Фонд забезпечує рівні можливості для заявників, гарантує дотримання авторських та суміжних прав, забезпечує чесну конкуренцію і запобігання конфлікту інтересів;

- прозорість - Фонд гарантує відповідальне, цілеспрямоване, ефективне та прозоре використання його коштів.

З початку свого існування Фондом було оголошено 5 конкурсів (2-у 2020 році та 3 - у 2021 році, 2 з яких через війну залишаються незавершеними). Усі конкурси проводились за принципом bottom-up. Конкурсний відбір було спрямовано на визначення найкращих наукових проектів (excellent science).

Фонд підтримав 216 проектів (по 2-м конкурсам 2020 року) з терміном реалізації 1-3 роки. Переможцями завершеного конкурсу 2021 року стали 57 проектів з терміном реалізації 3 роки.

Бюджети конкурсів:

2020/01 - 398 627 226 грн. (на 2020-2021 рр.), 76 проектів;

2020/02 - 975 162 500 грн. (на 2020-2022 рр.), 140 проектів;

2021/01 - 453 171 162 грн. (на 2022-2024 рр.), 57 проектів;

2021/02 - від 384,9 млн грн до 1 млрд 903,9 млн грн (на 2022-2025 рр. згідно умов конкурсу), переможці не визначені через війну;

2021/03 - від 333,1 млн грн до 514,4 млн грн (на 2022-2025 рр. згідно умов конкурсу), переможці не визначені через війну.

Усі наукові проекти з виконання наукових досліджень і розробок, які отримували фінансування від Фонду, на даний час не можуть бути реалізовані, наукові колективи, які перемогли в останніх проведених конкурсах, навіть не встигли отримати кошти для початку досліджень. Наразі Фонд не має відповідних коштів для продовження грантової підтримки - держава була вимушена секвеструвати раніше виділені бюджетні кошти для першозахисту України від нападу рф.

У якості цільової аудиторії, до якої Фонд звертається зі своїми фандрейзинговими ініціативами, є партнерські організації в Україні та за кордоном, наукові фонди, наукові центри і університети, міжнародні корпорації, вчені, викладачі закладів вищої освіти, окремі фізичні особи тощо.

Фонд з вдячністю прийме будь-яку благодійну допомогу, що дозволила б в першу чергу, хоча б частково, продовжити фінансування наукових проектів, що перемогли в конкурсах, отримавши при цьому схвальну оцінку незалежних наукових експертів, як українських, так і закордонних, а також дозволила б забезпечити грантову підтримку проектів з виконання наукових досліджень і розробок за результатами нових конкурсів Фонду.

Задля досягнення загальної мети цієї Стратегії Фонд ставить перед собою низку завдань, що полягають в такому:

- формуванні пулу пропозицій від Фонду в частині проектів з виконання наукових досліджень і розробок, що мають високу соціальну затребуваність, пов’язані із відбудовою України, вирішенням найгостріших проблем в соціально-гуманітарній сфері, з метою поновлення їх грантової підтримки за рахунок залучених коштів;

- розширенні партнерської співпраці з організаціями, які не розглядаються як можливі благодійники, але можуть бути залучені до інформаційної підтримки фандрейзингових ініціатив Фонду;

- підготовці адресних публікацій для зарубіжних ЗМІ та соціальних мереж стосовно ініціатив Фонду, широкого висвітлення загальної мети Стратегії і можливих напрямів підтримки українських вчених;

- розробці фандрейзингової web-cтopiнки на офіційному сайті Фонду і здійсненні відповідних інформаційно-комунікативних заходів з поширення інформації про цілі Стратегії через різні соціальні мережі;

- забезпеченні збору позабюджетних коштів задля реалізації мети Стратегії;

- поновленні грантової підтримки проектів з виконання наукових досліджень і розробок, що мають високу соціальну затребуваність, пов’язані із відбудовою України, вирішенням найгостріших проблем в соціально- гуманітарній сфері;

- та інші завдання, що пов'язані із метою реалізації Стратегії.

Джерела фінансування:

- благодійництво - реалізується через безоплатну передачу у власність Фонду коштів задля досягнення мети Стратегії;

- спонсорство - добровільна фінансова, організаційна та інша підтримка фізичними та юридичними особами фандрейзингових ініціатив Фонду.

При роботі з благодійниками Фонд може виступати:

- як бенефіціар - набувач благодійної допомоги (пожертви) від одного чи кількох благодійників для досягнення загальної мети Стратегії;

- як партнер - спільна реалізація партнерської програми та/або координування благодійної/спонсорської підтримки, в разі якщо місія та мета партнера відповідають меті діяльності Фонду;

- як спеціальний партнер - при зверненні до Фонду благодійників або спонсорів, які мають намір надання благодійної пожертви для підсилення реалізації проектів, підтриманих Фондом.

Організаційні форми підтримки Стратегії:

- краудсорсинг - отримання необхідних безкоштовних послуг та консультацій шляхом об’єднання зусиль зацікавлених сторін навколо мети Стратегії;

- краудфандинг - безоплатна передача у власність Фонду коштів;

- цифрова філантропія - донесення інформації і приєднання до Стратегії усіх зацікавлених осіб через мобільні додатки й пристрої.

Фонд може самостійно розподіляти отримані кошти на підтримку проектів з виконання наукових досліджень і розробок, а також на грантову підтримку за іншими напрямами за результатами нових конкурсів, чи направляти їх за бажанням благодійника на фінансування досліджень у конкретній сфері або на потреби конкретного проекту.

Стратегія та план заходів ґрунтуються на пріоритетах, визначених у Стратегії діяльності Фонду на 2021-2023 рр., розробляється і затверджується науковою радою Фонду.

Фонд тривалий час запроваджує прозорі та відкриті механізми розподілу бюджетних коштів на фінансування наукових досліджень і розробок. Наразі Фонд набуває членства в Асоціації провідних дослідницьких організацій Science Europe, прагне до дотримання етичних принципів і активно впроваджує кращі практики щодо організації системи внутрішнього контролю.

Збір і використання благодійних пожертв у межах реалізації Стратегії є прозорим й відкритим. Він передбачає щомісячне оновлення інформації щодо обсягів залучених позабюджетних коштів і висвітлення звітів про їх використання на фандрейзинговій web-сторінці на офіційному сайті Фонду.

Спонсори та благодійники, які приєднались до фандрейзингових ініціатив Фонду, зможуть отримати відповідні іміджеві відзнаки (електронні візитівки-стікери та подяки).©2003