СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
Співробітництво з Національним фондом досліджень України::
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
Cooperation within ICGFM and ISAR UNCTAD 
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  5254844
 
 
2023   
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ -> ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ -> 


ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ - 2023

Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції, присвяченої 30-річчю ДННУ “Академія фінансового управління” (15 червня 2023 року.

Завантажити (1192 Kb)


Податкові преференції в антикризовій фіскальній політиці України : монографія [Електронний ресурс] / за ред. Т. І. Єфименко, Ю. Б. Іванова. – Київ : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2023 – 494с.

(ISBN 978-617-7509-15-7; Ум.-друк. арк. 42,4)

Розкрито місце і роль податкових преференцій в антикризовій фіскальній політиці. Досліджено особливості податкової преференційної політики на етапі повоєнного відновлення. Узагальнено теоретичну сутність податкових пільг та обґрунтовано необхідність використання концепції податкових витрат в преференційній податковій політиці. Досліджено стан та виявлено основні тенденції розвитку податкових преференцій в Україні. Узагальнено світову практику використання концепції податкових витрат та вимоги, що висуваються до національних систем обліку і звітності з таких витрат. Проаналізовано здобутки та проблеми імплементації податкових витрат в Україні, а також підходи до оцінювання їх результативності та ефективності. Сформульовано напрями реформування преференційної податкової політики в Україні в контексті європейського та світового досвіду та пропозиції щодо реформування податкових преференцій за основними податками.

Для представників наукової спільноти, працівників органів державного управління, викладачів, фахівців у галузі фінансів, студентів та аспірантів закладів вищої освіти.

Завантажити (172 Kb)


Оподаткування домогосподарств як елемент справедливої податкової системи: монографія / Т. В. Кощук, К. В. Клименко, К. І. Швабій та ін. – Київ : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2023 – 203 с (електронне видання).

(ISBN 978-617-7509-16-4; Ум. друк. арк. 21,3)

У монографії розкрито зміст поняття “домогосподарство” для цілей оподаткування та регулятивні можливості такого оподаткування у контексті забезпечення податкової справедливості, узагальнено сучасний міжнародний досвід у сфері оподаткування доходів домогосподарств, виявлено недоліки чинної в Україні системи оподаткування доходів фізичних осіб, обґрунтовано рекомендації щодо моделі оподаткування домогосподарств в Україні та правової основи її застосування, оцінено втрати бюджету від впровадження відповідних законодавчих змін.

Для представників наукової спільноти, працівників органів державного управління, викладачів, фахівців у галузі фінансів, студентів та аспірантів закладів вищої освіти.

Завантажити (168 Kb)


Фіскальна та монетарна безпека національної економіки в умовах глобальних викликів і загроз [Електронний ресурс] / за ред. Т. І. Єфименко. Київ : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2023. – 1157 с.

(ISBN 978-617-7509-17-1; Ум.-друк арк. 94,4)

У колективній монографії розкрито основні якісні характеристики та кількісні індикатори фіскальної й монетарної безпеки національної економіки, ідентифіковано загрози фінансовому суверенітету. Проведено детальний аналіз основних макроекономічних та фіскальних ризиків, пов’язаних з пандемією COVID-19, а також повномасштабним російським вторгненням. На підставі оцінки індикаторів фіскальної стійкості й фіскальної вразливості, рівня боргової безпеки України надано пропозиції щодо мінімізації фіскальних ризиків та підтримки фіскальної стійкості у період пандемії, глобальної економічної рецесії, під час воєнного стану та повоєнного відновлення. Узагальнено впливи пандемії COVID-19 на рішення інститутів монетарної влади розвинутих країн, країн з ринками, що формуються. Проаналізовано режим інфляційного таргетування в контексті забезпечення монетарної безпеки України, розкрито методичні підходи до визначення адекватної облікової ставки Національного банку. Наведено пропозиції та рекомендації щодо забезпечення фіскальної й монетарної безпеки в сучасних умовах.

Для представників наукової спільноти, працівників органів державного управління, викладачів, фахівців у галузі фінансів, студентів та аспірантів закладів вищої освіти.

Завантажити (6191 Kb)


Фіскальна та монетарна безпека національної економіки в умовах глобальних викликів і загроз [Електронний ресурс] : матеріали Міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт. 2023 р. Київ : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2023. 458 с.

(ISBN 978-617-7509-09-18-8; Ум.-друк.арк. 26,6)

Видання розраховано на представників наукової спільноти, працівників органів державного управління, викладачів, фахівців у галузі фінансів, студентів та аспірантів закладів вищої освіти.

Завантажити (2598 Kb)


Забезпечення резилієнтності економіки України в умовах збройної агресії та повоєнного відновлення [Електронний ресурс] : зб. матеріалів Науково-практичної конференції аспірантів та докторантів, 12 грудня 2023 року / ДННУ “Академія фінансового управління”. – Київ, 2023. – 75 с.

(ISBN 978-617-7509-19-5; Ум. друк. арк. 7,6)

У збірнику подано тези доповідей учасників Науково-практичної конференції аспірантів та докторантів «Забезпечення резилієнтності економіки України в умовах збройної агресії та повоєнного відновлення» (12 грудня 2023 року).

Завантажити (491 Kb)
©2003