СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
Співробітництво з Національним фондом досліджень України::
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"::
Нормативна база Академії::
Публічна інформація::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
Cooperation within ICGFM and ISAR UNCTAD 
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  5368018
 
 
2012 частина 1   
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ -> ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ -> 


ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ - 2012 частина 1

1. Актуальні питання фінансової та бюджетно-податкової політики в контексті реалізації Програми економічних реформ на 2010–2014 роки : наук.-практ. конф., м. Київ, 17–18 трав. 2012 р. / редкол.: Т. І. Єфименко (голова) та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. – 556 с. (32,55 ум.-друк. арк.)

Наукове видання містить праці науковців, докторантів та аспірантів Науково-дослідного фінансового інституту ДННУ “Академія фінансового управління” та інших учасників науково-практичної конференції “Актуальні питання фінансової та бюджетно-податкової політики в контексті реалізації Програми економічних реформ на 2010–2014 роки”, що проходила 17–18 травня 2012 р. у м. Києві. Розглянуто бюджетно-податкову політику в контексті реалізації економічних реформ, середньострокове бюджетне планування і прогнозування, тенденції розвитку міжнародного й вітчизняного фінансового ринку, бухгалтерського обліку, фінансової звітності, державного контролю та аудиту. Для науковців, спеціалістів, докторантів, аспірантів та студентів.

Завантажити (3779 Kb)


2. Длугопольський О. В. Реформування суспільного сектору економіки та нові підходи до управління публічними фінансами. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. – 279 с. (16,28 ум.-друк. арк.)

У монографії досліджено сучасні підходи до реформування суспільного сектору економіки в контексті нової інституціональної теорії, здійснено оцінку емпіричного простору реформ публічних фінансів, проаналізовано основні напрями реформування суспільного сектору економіки України. Для науковців, працівників органів державної влади, викладачів, аспірантів, магістрантів, студентів та всіх, хто цікавиться проблемами функціонування суспільного сектору економіки.

Завантажити (6095 Kb)


3. Інноваційні механізми стратегії фінансового управління / редкол.: Т. І. Єфименко (голова) та ін. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. ? 1302 с. (105,59 ум.-друк. арк.)

У монографії відбито результати науково-дослідних робіт, що виконувалися ДННУ “Академія фінансового управління” у 2012 р. відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт на 2012–2014 роки, реалізації Комплексного тематичного плану науково-дослідних робіт у галузі державних фінансів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України “Про наукове та науково-організаційне забезпечення виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2012–2014 роки” від 12.06.2012 № 703. Автори монографії – працівники Академії фінансового управління, науково-дослідних економічних інститутів НАН України, провідних вищих навчальних закладів, фахівці Міністерства фінансів України. Для спеціалістів у галузі фінансів, науковців, працівників фінансової системи України, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Завантажити (14526 Kb)


4. Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами : у 3 т. / за заг. ред. Т. І. Єфименко. – Т. 1. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. – 894 с. (72,8 ум.-друк. арк.)

У монографії розкрито теоретичні та практичні аспекти обґрунтування й впровадження фінансових інновацій як чинника стратегії розвитку системи управління державними фінансами, модернізації фінансової системи у контексті реалізації Програми економічних реформ на 2010?2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” та Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ. Відбито результати науково-дослідних робіт, що виконувалися ДННУ “Академія фінансового управління” у 2012 р. відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт на 2012–2014 роки, реалізації Комплексного тематичного плану науково-дослідних робіт у галузі державних фінансів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України “Про наукове та науково-організаційне забезпечення виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки” від 12.06.2012 № 703. Автори монографії – працівники Академії фінансового управління, науково-дослідних економічних інститутів НАН України, провідних вищих навчальних закладів, фахівці Міністерства фінансів України. Для спеціалістів у галузі фінансів, науковців, працівників фінансової системи України, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Завантажити (10449 Kb)


5. Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами : у 3 т. / за заг. ред. Т. І. Єфименко. – Т. 2. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. – 726 с. (59,15 ум.-друк. арк.)

У монографії розкрито теоретичні та практичні аспекти обґрунтування й впровадження фінансових інновацій як чинника стратегії розвитку системи управління державними фінансами, модернізації фінансової системи у контексті реалізації Програми економічних реформ на 2010?2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” та Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ. Відбито результати науково-дослідних робіт, що виконувалися ДННУ “Академія фінансового управління” у 2012 р. відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт на 2012–2014 роки, реалізації Комплексного тематичного плану науково-дослідних робіт у галузі державних фінансів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України “Про наукове та науково-організаційне забезпечення виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки” від 12.06.2012 № 703. Автори монографії – працівники Академії фінансового управління, науково-дослідних економічних інститутів НАН України, провідних вищих навчальних закладів, фахівці Міністерства фінансів України. Для спеціалістів у галузі фінансів, науковців, працівників фінансової системи України, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Завантажити (8375 Kb)


6. Фінансова система національної економіки: проблеми розвитку та управління змінами : у 3 т. / за заг. ред. Т. І. Єфименко. – Т. 3. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. – 958 с. (78,0 ум.-друк. арк.)

У монографії розкрито теоретичні та практичні аспекти обґрунтування й впровадження фінансових інновацій як чинника стратегії розвитку системи управління державними фінансами, модернізації фінансової системи у контексті реалізації Програми економічних реформ на 2010?2014 роки “Заможне суспільство, конкурентоспроможна економіка, ефективна держава” та Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ. Відбито результати науково-дослідних робіт, що виконувалися ДННУ “Академія фінансового управління” у 2012 р. відповідно до Тематичного плану науково-дослідних робіт на 2012–2014 роки, реалізації Комплексного тематичного плану науково-дослідних робіт у галузі державних фінансів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України “Про наукове та науково-організаційне забезпечення виконання Національного плану дій на 2012 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010–2014 роки” від 12.06.2012 № 703. Автори монографії – працівники Академії фінансового управління, науково-дослідних економічних інститутів НАН України, провідних вищих навчальних закладів, фахівці Міністерства фінансів України. Для спеціалістів у галузі фінансів, науковців, працівників фінансової системи України, викладачів, аспірантів і студентів економічних спеціальностей, слухачів курсів підвищення кваліфікації.

Завантажити (14684 Kb)


7. Єфименко Т. І. Фіскальний простір антикризового регулювання. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. – 332 с. (27,3 ум.-друк. арк.)

Аналізуються концепція фіскального простору та напрями досліджень, які сприятимуть подальшому її розвитку з метою отримання додаткових бюджетних ресурсів для досягнення визначених цілей, зокрема у сфері антикризового регулювання. Розкриваються основні аспекти визначення параметрів фіскального простору в контексті формування доходів бюджету з урахуванням новацій податкового законодавства. Викладено результати досліджень раціоналізації видатків бюджету, їх ролі в складі фіскальних чинників та механізмів економічного зростання, досягнення цілей соціальної політики. Йдеться також про розвиток бюджетування, орієнтованого на результат, антикризове податкове регулювання фінансового сектору та проблеми фінансової стійкості. Фінансова стійкість розглядається як критерій, якого необхідно дотримуватись при формуванні фіскального простору. Розраховано на науковців, фахівців у галузі фінансів, народних депутатів України, депутатів місцевих рад усіх рівнів, державних службовців, працівників фінансових органів, аспірантів, студентів.

Завантажити (1764 Kb)


8. Податкова система України: тренінг-курс : навч. посіб. / О. М. Тимченко, Ю. В. Сибірянська, С. М. Кокшарова та ін. ; за заг. ред. О. М. Тимченко ; передм. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. ? 656 с. – (Серія “Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання”). (38,13 ум.-друк. арк.)

Навчальний посібник підготовлено з метою забезпечення швидкого опанування студентами та іншими зацікавленими особами новацій Податкового кодексу України. Аналітичні завдання для осмислення структури вітчизняної податкової системи і взаємозв’язків між її елементами та для роботи з нормативною базою допоможуть самостійно розібратися у нововведеннях, критично оцінити їх, запропонувати власні ідеї щодо удосконалення податкового законодавства. Розрахункові задачі відображають реальні господарські операції, пов’язані з виникненням об’єктів оподаткування, нарахуванням та сплатою податків. Запропоновано активні методи навчання, спрямовані на розвиток мислення, формування навичок розрахунків, вироблення здатності аргументовано доводити власну думку. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, наукових і практичних працівників, державних службовців.

Завантажити (4199 Kb)


9. Облік і звітність підприємств у системі оподаткування : навч. посіб. / М. І. Бондар, Л. Г. Ловінська, Н. М. Лисенко та ін. ; за заг. ред. М. І. Бондаря, Н. М. Лисенко ; передм. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. ? 584 с. – (Серія “Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання”). (33,95 ум.-друк. арк.)

Навчальний посібник ставить за мету підготовку фахівців, здатних в умовах ризиків і невизначеності працювати з обліковими інформаційними базами даних і використовувати їх для прийняття ефективних управлінських рішень щодо нарахування податків і зборів. Теоретичний і практичний матеріал викладено з урахуванням положень Податкового кодексу України. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, наукових і практичних працівників, державних службовців.

Завантажити (2215 Kb)


10. Бюджетна і податкова системи України у запитаннях і відповідях : навч. посіб. / М. І. Бондар, В. М. Опарін, О. М. Тимченко та ін. ; передм. Т. І. Єфименко. – К. : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2012. ? 336 с. – (Серія “Бюджетна і податкова системи: методологія, організація, навчання”). (19,53 ум.-друк. арк.)

У навчальному посібнику розглядаються питання оподаткування з позицій бюджетної та податкової систем. У першій частині розкриваються: необхідність стягнення податку на доходи фізичних осіб, його внесок у формування доходів бюджету, основні принципи оподаткування, порядок сплати, об’єкт оподаткування, база оподаткування, ставки податку та особливі вимоги до застосування податкових знижок. У другій частині надаються відповіді на найпоширеніші питання, які виникають у платників податків щодо норм Бюджетного та Податкового кодексів України. Для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів економічного спрямування, наукових і практичних працівників, державних службовців.

Завантажити (2026 Kb)
©2003