СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
Співробітництво з Національним фондом досліджень України::
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"::
Нормативна база Академії::
Публічна інформація::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
Cooperation within ICGFM and ISAR UNCTAD 
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  5327156
 
 
   

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.

Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», Інститут післядипломної освіти

Запрошуємо суб'єктів господарювання, які відповідно до Закону України від 06.12.2019 № 361-IX є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (суб’єкти аудиторської діяльності; бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування; суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри), пройти курси підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Після проходження іспиту видається свідоцтво про підвищення кваліфікації (72 академічні години).

Лектори: представники Міністерства фінансів України.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 777 ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Курси підвищення кваліфікації проходять на регулярній основі.

Дата проведення найближчого заходу (дистанційно): 11-14.07.2023 року.

Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які пройшли підвищення кваліфікації, надається додаткова послуга протягом календарного місяця після закінчення навчання: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Медіа-центр
Академії фінансового управління

27 квітня 2023 року
Запрошуємо у червні 2023 аудиторів, бухгалтерів, суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування, взяти участь у роботі семінарів, присвячених питанням фінансового менеджменту.

Фінансовий менеджмент сьогодні виступає обов’язковою компонентою в структурі кваліфікаційного іспиту при професійній сертифікації аудиторів, а також складовою професійної міжнародної сертифікації АССА. Крім того професійні бухгалтери і аудитори повинні підтримувати свою технічну досконалість, розширювати свої компетенції та світогляд, щоб задовольняти потреби різноманітних стейкхолдерів. Тож пропонуємо пройти семінари для отримання знань у сфері фінансового менеджменту, що сприятиме поглибленню навичок щодо пояснення фінансової стратегії та результатів діяльності, оцінки інвестицій та управління суперечливими очікуваннями зацікавлених сторін як всередині, так і поза межами організації, застосування основних методів управління ризиками діяльності.

ДННУ «Академія фінансового управління» включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕМІНАРІВ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 сертифікат, який засвідчує участь у короткостроковому заході безперервного професійного навчання відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 академічних годин; 0,23 кредиту ЄКТС);

 професійні відповіді на актуальні питання у сфері фінансового менеджменту та управління ризиками;

 роздаткові матеріали.

Заходи проводяться в режимі он-лайн засобами ZOOM.

* * * 16 червня 2023 року* * *

Семінар «Застосування інструментів фінансового менеджменту в роботі аудитора»

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/xtFwR3GsfsVDKzCfA

ЛЕКТОР: Калабухова С.В. – професор кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, тренер кандидатів в аудитори при підготовці до кваліфікаційного іспиту в Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, спікер веб-заходів Аудиторської палати України, експерт з багаторічним досвідом роботи у сфері фінансового аналізу

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

 вимірювання ефективності суб’єкта господарювання за допомогою фінансових коефіцієнтів і тенденцій;

 визначення потреби в оборотному капіталі, застосування методів управління запасами, дебіторською, кредиторською заборгованістю і грошовими коштами;

 оцінка інвестицій на підставі дисконтування грошових потоків (NPV, IRR, РІ), застосування терміну окупності та облікової норми прибутку (AROR) в оцінці інвестиційних проектів;

 характеристика джерел фінансування бізнесу, оцінка вартості джерел фінансування бізнесу: власного капіталу та боргових зобов’язань, розрахунок середньозваженої вартості капіталу (WACC);

 вимірювання фінансового левериджу, визначення оптимальної структури джерел фінансування бізнесу, різниця між вартістю капіталу та вартістю бізнесу;

 визначення дивідендного потенціалу і дивідендної політики;

 обговорення ключових методів управління ризиками, проведення якісного та кількісного аналізу фінансових ризиків (кредитного, ризику ліквідності, ринкового);

 застосування методів хеджування валютного і процентного ризиків.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТІ В СЕМІНАРІ КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ сертифікат, який засвідчує участь у короткостроковому заході безперервного професійного навчання відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 академічних годин; 0,23 кредиту ЄКТС)

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/xtFwR3GsfsVDKzCfA

* * * 22 червня 2023 року * * *

Семінар «Ризик-орієнтований підхід як інструмент управління ризиками в діяльності професійних аудиторів»

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/p53c59WDcHPksaBp8

ЛЕКТОР: Сапронов О.В. – головний спеціаліст відділу нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України, кандидат юридичних наук.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

 ризик-орієнтований підхід в системі управління ризиками суб’єктів аудиторської діяльності;

 управління ризиками легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та фінансування розповсюдження зброї масового знищення;

 виявлення та оцінка ризиків з метою їх мінімізації;

 впровадження заходів зі зниження ризиків в діяльності аудиторів та аудиторських фірм.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТІ В СЕМІНАРІ КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ сертифікат, який засвідчує участь у короткостроковому заході безперервного професійного навчання відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 академічних годин; 0,23 кредиту ЄКТС)

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/p53c59WDcHPksaBp8

* * * 27 червня 2023 року * * *

Семінар «Діагностика корпоративних ризиків як напрям діяльності аудитора»

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/5NZe8JzfEcb4N5VB6

ЛЕКТОР: Гнилицька Л.В. – професор кафедри бухгалтерського обліку та консалтингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, доктор економічних наук, професор, експерт з багаторічним досвідом у сфері бухгалтерського обліку, звітності, аналізу та економічної безпеки.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ

 вплив фінансової стійкості на безперервність діяльності підприємства;

 нормативне регулювання операцій щодо діагностики ризиків втрати фінансової стійкості у діяльності аудитора;

 аналітичні процедури оцінювання стійкості підприємства

 коефіцієнтний аналіз фінансової стійкості

 виробнича та ринкова стійкість

 оцінка імовірності банкрутства та виявлення фіктивних банкрутів.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ УЧАСТІ В СЕМІНАРІ КОЖЕН УЧАСНИК ОТРИМАЄ сертифікат, який засвідчує участь у короткостроковому заході безперервного професійного навчання відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 академічних годин; 0,23 кредиту ЄКТС)

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/5NZe8JzfEcb4N5VB6

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕМІНАРІВ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 сертифікат, який засвідчує участь у короткостроковому заході безперервного професійного навчання відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 академічних годин; 0,23 кредиту ЄКТС);

 професійні відповіді на актуальні питання у сфері фінансового менеджменту та управління ризиками;

 роздаткові матеріали.

Консультація з питань оплати: (097)7799554.

Консультація з організаційних питань: (050)5805087.

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

06 червня 2023 року
Шановні колеги!

Запрошуємо 15 червня 2023 року практиків у сфері аудиту, аналізу, бухгалтерського обліку; науковців; аспірантів; докторантів, взяти участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції «Актуальні питання бухгалтерського обліку, аналізу, аудиту та оподаткування в умовах воєнного стану і післявоєнного відновлення».

ПОСИЛАННЯ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ: https://cutt.us/rG0Vn

ДННУ «Академія фінансового управління» включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32

Конференція є короткостроковим заходом, участь в якому визнається як проходження безперервного професійного навчання аудиторів відповідно до наказу Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400

Останній термін прийняття матеріалів: 14 червня 2023 року.

За результатами роботи конференції:

- буде сформована електронна збірка тез (Book of abstracts) з кодом ISBN, примірник котрої буде надіслано протягом 14 днів після закінчення конференції на електронну адресу авторів, вказану при реєстрації;

- кожному учаснику буде надіслано електронний сертифікат, який підтверджує проходження безперервного професійного навчання із зазначенням обсягу тривалості навчання (3 академічних години; 0,1 ЄКТС).

ПОСИЛАННЯ ДЛЯ РЕЄСТРАЦІЇ: https://cutt.us/rG0Vn

Конференція є благодійною. Благодійні внески від учасників конференції буде спрямовано на підтримку вітчизняної науки та підтримку Збройних Сил України (деталі в інформаційному листі).

ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ

З повагою,

Організаційний комітет конференції

ipoafu@ukr.net

Медіа-центр
Академії фінансового управління

30 травня 2023 року
24 травня 2023 року відбулось засідання круглого столу на тему «Фінансовий моніторинг та податковий менеджмент: наука, практика та освіта», організованого кафедрою податкового менеджменту та фінансового моніторингу факультету обліку та податкового менеджменту Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, ДННУ «Академія фінансового управління» спільно з Міністерством фінансів України, Державною службою фінансового моніторингу України, Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ДЗПО «Академія фінансового моніторингу».

Програма роботи круглого столу

У рамках заходу Президент ДННУ «Академія фінансового управління», академік Національної академії наук України, доктор економічних наук, професор Єфименко Тетяна Іванівна виступила із доповіддю на тему: «Мобілізація внутрішніх доходів держави: синергія податкового адміністрування та фінансового моніторингу».

Модератором роботи круглого столу виступила Ловінська Людмила Геннадіївна, завідувач кафедри податкового менеджменту та фінансового моніторингу Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, завідувач відділу методології бухгалтерського обліку НДФІ ДННУ «Академія фінансового управління», доктор економічних наук, професор.

Також на заході були присутні представники ДННУ «Академія фінансового управління», які висвітлили у доповідях питання фінансового моніторингу та податкового комплаєнсу:

Олійник Яна Вікторівна, директор Інституту післядипломної освіти, доктор економічних наук, доцент; доповідь «Глобальні тренди у сфері подолання податкових викликів, які виникають внаслідок діджиталізації економіки»;

Кузьмінська Ольга Едуардівна, к.е.н., доцент, докторантка; доповідь «Оцінка відповідності заходів системи фінансового моніторингу України міжнародним стандартам FATF»;

Кучерява Мар’я Василівна, к.е.н., завідувач Центру впровадження результатів фінансово-економічних досліджень; доповідь «Удосконалення регулювання звітування платників податків щодо контрольованих операцій в контексті євроінтеграції».

Відеозапис роботи круглого столу: : https://www.youtube.com/watch?v=wgahN-dlmI4

Медіа-центр
Академії фінансового управління

24 травня 2023 року
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.

Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», Інститут післядипломної освіти

Запрошуємо суб'єктів господарювання, які відповідно до Закону України від 06.12.2019 № 361-IX є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (суб’єкти аудиторської діяльності; бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування; суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри), пройти курси підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Після проходження іспиту видається свідоцтво про підвищення кваліфікації (72 академічні години).

Лектори: представники Міністерства фінансів України.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 777 ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Курси підвищення кваліфікації проходять на регулярній основі.

Дата проведення найближчого заходу (дистанційно): 23-26.05.2023 року.

Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які пройшли підвищення кваліфікації, надається додаткова послуга протягом календарного місяця після закінчення навчання: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Медіа-центр
Академії фінансового управління

27 квітня 2023 року
Запрошуємо 27 квітня 2023 року аудиторів, бухгалтерів, суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування, взяти участь у роботі семінару «Кінцеві бенефіціарні власники: ідентифікація та порядок подання інформації».

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/AQ8UVxNXTbw28sm78

ДННУ «Академія фінансового управління» включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до a href= https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0999-20#Text> Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32

Семінар зараховується як підвищення кваліфікації: 7 академічних годин (0,23 кредиту ЄКТС).

ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 27 квітня 2023 року. Захід проводиться в режимі он-лайн засобами ZOOM.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/AQ8UVxNXTbw28sm78

ЛЕКТОР:

Сапронов О.В. – провідний лектор Академії фінансового управління; експерт-практик з багаторічним досвідом роботи в системі фінансового моніторингу державного рівня; головний спеціаліст відділу нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України, кандидат юридичних наук.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

 прийняті 02.09.2022 зміни до Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» від 06.12.2019 № 361-IX;

 основні особливості законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом (наказ Міністерства фінансів України від 19 березня 2021 року № 163 «Про затвердження Положення про форму та зміст структури власності», який передбачає обов'язкове подання усіма юридичними особами незалежно від організаційно-правової форми (ТОВ, АТ, ПП, КУА тощо) інформації щодо структури власності та кінцевих бенефіціарних власників);

 встановлення кінцевого бенефіціарного власника або його відсутності;

 ідентифікація та верифікація кінцевих бенефіціарних власників юридичних осіб;

 визначення належності клієнта або кінцевого бенефіціарного власника клієнта до політично значущих осіб, членів їх сімей або пов’язаних з ними осіб та здійснення заходів стосовно таких клієнтів.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕМІНАРУ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 сертифікат, який засвідчує участь у короткостроковому заході безперервного професійного навчання відповідно до a href= https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0999-20#Text> Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 академічних годин; 0,23 кредиту ЄКТС);

 професійні відповіді на актуальні питання у сфері протидії фінансовим злочинам;

 роздаткові матеріали.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/AQ8UVxNXTbw28sm78

ВАРТІСТЬ УЧАСТІ В РОБОТІ СЕМІНАРУ: 1150 грн (без ПДВ)

Консультація з питань оплати: (097)7799554.

Консультація з організаційних питань: (050)5805087.

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

11 квітня 2023 року
Запрошуємо 06 квітня 2023 року аудиторів, бухгалтерів, суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування, взяти участь у роботі семінару (короткостроковому заході) « Сучасні схеми вчинення фінансових злочинів із використанням новітніх технологій. Методи протидії фінансовим злочинам в аудиторській діяльності».

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/ihPpeQfEKxzMPrqC6

ДННУ «Академія фінансового управління» включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до a href= https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0999-20#Text> Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32

Семінар зараховується як підвищення кваліфікації: 7 академічних годин (0,23 кредиту ЄКТС).

ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 06 квітня 2023 року. Захід проводиться в режимі он-лайн засобами ZOOM.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/ihPpeQfEKxzMPrqC6

ЛЕКТОР:

Сапронов О.В. – головний спеціаліст відділу нагляду за суб’єктами первинного фінансового моніторингу Управління фінансового моніторингу Департаменту забезпечення координаційно-моніторингової роботи Міністерства фінансів України, кандидат юридичних наук.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

 останні новації у сфері протидії відмиванню коштів та іншим фінансовим злочинам;

 актуальні схеми відмивання коштів та вчинення фінансових злочинів із використанням новітніх технологій в Україні та світі;

 використання криптовалют у схемах фінансових оборудок та відмиванні коштів;

 використання програм штучного інтелекту (АІ) для оптимізації роботи щодо запобігання та протидії фінансовим злочинам.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕМІНАРУ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 сертифікат, який засвідчує участь у короткостроковому заході безперервного професійного навчання відповідно до a href= https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0999-20#Text> Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (7 академічних годин; 0,23 кредиту ЄКТС);

 професійні відповіді на актуальні питання у сфері протидії фінансовим злочинам;

 роздаткові матеріали.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/ihPpeQfEKxzMPrqC6

Консультація з питань оплати: (097)7799554.

Консультація з організаційних питань: (050)5805087.

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

29 березня 2023 року
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.

Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», Інститут післядипломної освіти

Запрошуємо суб'єктів господарювання, які відповідно до Закону України від 06.12.2019 № 361-IX є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (суб’єкти аудиторської діяльності; бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування; суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри), пройти курси підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Після проходження іспиту видається свідоцтво про підвищення кваліфікації (72 академічні години).

Лектори: представники Міністерства фінансів України.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 777 ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Курси підвищення кваліфікації проходять на регулярній основі.

Дата проведення найближчого заходу (дистанційно): 04-07.04.2023 року.

Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які пройшли підвищення кваліфікації, надається додаткова послуга протягом календарного місяця після закінчення навчання: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Медіа-центр
Академії фінансового управління

09 березня 2023 року
Запрошуємо 15 березня 2023 року аудиторів, бухгалтерів, суб'єктів господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування, взяти участь у роботі семінару (короткостроковому заході) «Трансфертне ціноутворення: що потрібно знати аудиторам у 2023 році».

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/cEzJUtJRoUhErxbM9

ДННУ «Академія фінансового управління» включено до переліку осіб, які можуть проводити освітні заходи відповідно до a href= https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0999-20#Text> Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400, згідно Рішення Комісії з атестації від 28.06.2022 № 2/26/32

Семінар зараховується як підвищення кваліфікації: 5 астрономічних годин (7 академічних годин; 0,23 кредиту ЄКТС).

ДАТА ТА МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ: 15 березня 2023 року. Захід проводиться в режимі он-лайн засобами ZOOM.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/cEzJUtJRoUhErxbM9

ЛЕКТОР:

Синявський В.В. – головний спеціаліст відділу трансфертного ціноутворення Департаменту міжнародного оподаткування Міністерства фінансів України.

ПРОГРАМА СЕМІНАРУ:

 звіт про контрольовані операції;

 особливості заповнення та подання Повідомлення про участь у міжнародній групі компаній;

 документація з ТЦ;

 надання глобальної документації з трансфертного ціноутворення (майстер-файла);

 звіт у розрізі країн міжнародної групи компаній: обставини подання, інформаційне наповнення, обмін;

 процедура попереднього узгодження ціноутворення;

 процедура взаємного узгодження в частині питань трансфертного ціноутворення.

ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ СЕМІНАРУ ВИ ОТРИМАЄТЕ:

 сертифікат, який засвідчує участь у короткостроковому заході безперервного професійного навчання відповідно до a href= https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0999-20#Text> Порядку безперервного професійного навчання аудиторів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 06.07.2020 № 400 (5 астрономічних годин; 7 академічних годин; 0,23 кредиту ЄКТС);

 професійні відповіді на актуальні питання у сфері трансфертного ціноутворення;

 роздаткові матеріали.

ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ В ОДИН КЛІК: https://forms.gle/cEzJUtJRoUhErxbM9

Консультація з питань оплати: (097)7799554.

Консультація з організаційних питань: (050)5805087.

Інститут післядипломної освіти

ДННУ «Академія фінансового управління»

Медіа-центр
Академії фінансового управління

07 березня 2023 року
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.

Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», Інститут післядипломної освіти

Запрошуємо суб'єктів господарювання, які відповідно до Закону України від 06.12.2019 № 361-IX є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (суб’єкти аудиторської діяльності; бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування; суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри), пройти курси підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Після проходження іспиту видається свідоцтво про підвищення кваліфікації (72 академічні години).

Лектори: представники Міністерства фінансів України.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 777 ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Курси підвищення кваліфікації проходять на регулярній основі.

Дата проведення найближчого заходу (дистанційно): 28.02-03.03.2023 року.

Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які пройшли підвищення кваліфікації, надається додаткова послуга протягом календарного місяця після закінчення навчання: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Медіа-центр
Академії фінансового управління

20 грудня 2022 року 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
©2003